PEDAGOG KİMDİR? (BALIKESİR PEDAGOG)

Pedagog; Çocuğunuzun zihinsel, sosyal, duygusal gelişim ve ruh sağlığı uzmanıdır. Kökü Paidagogos’dan gelir. Eski zamanlarda kullanılış olarak tam anlamı çocukları, onlara eğitim vermekle görevli öğretmene götürmekle yükümlü köledir. Balıkesir Pedagog

Pedagogun görev ve sorumlulukları nelerdir? 

Pedagog çocuk psikolojisi, gelişimi ve eğitimi uzmanıdır. Pedagog çocuk doktoru değildir. Yüksek lisansını bu alanda yapmışsa Uzman Pedagog denir.

Pedagog’a gitmekten korkmayın! Pedagogun görevi; çocuğunuzla yaşadığınız problemlerde size rehberlik etmek, çocuğunuzun gelişimi kontrol etmek ve hayatında her şey yolunda mı bu konularda sizi yönlendirmek. Çocuğunuzun bir problemi olsun olmasın, özellikle 0-6 yaşta 6 ayda bir pedagoga giderek çocuğunuzun gelişimi kontrol ettirmelisiniz. Kulaktan duyma sözlerle “çocuktur bu geçer demek”, erken fark edilerek çözülebilecek bir sorunun gelişim geriliği veya ruhsal bir hastalık halini almasına neden olabilir. Bilinçli anne baba olmak için pedagog rehberliğinde çocuğunuzu büyütmeniz çocuğunuzun hayatını değiştirecektir.

Pedagog, çeşitli terapi teknikleri ve özel ilgi ve eğitimle çocuğun yaşadığı sorunları çözmekte aileye rehberlik eder ama çocukların ruhsal bozukluklarını tek başına tedavi edemez. Ne bir pedagog, ne de bir psikolog çocukların yaşadığı ciddi ruhsal ve gelişimsel bozuklukları tek başına tedavi edebilir.

balıkesir pedagog

balıkesir pedagog

Pedagoji nedir?

Pedagoji, Çocuklarda “eğitim bilim ve teorisi” anlamına gelmektedir. Çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, önemli kişiliklerin, diğer kültürlerin nasıl öğrendiği pedagoji kapsamındadır.

Pedagogların çalışma alanları nelerdir?

1-Çocuk gelişimi

2- 0-6 yaş gelişimi

3- 7-12 yaş gelişimi

4- 13 yaş ve üstü gelişim

5- Ebeveyn- çocuk ilişkisi

6- Çocuk terbiyesi ve eğitimini geliştirme programları

7- Bağlanma sorunu

8- Alt ıslatma

9- Hiperkaktivite sorunu

10- Tırnak yeme

11- Davranış bozuklukları

12- Öğrenme ve dikkat bozuklukları

13- Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu

14- Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları

15- Aile danışmanlığı

16- Ergenlerde sınav kaygısı

17- Meslek seçimi ve gelecek korkusu

18- Motivasyon ve odaklanma sorunu

19- Gelişim Testleri (Uyguladığımız Testler)

Pedagojide uzmanlık sahaları nelerdir?

1- Eğitim pedagojisi: Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)

2- Orthopedagoji: Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.

3- Transkültürelpedagoji: Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.

4- Antropedagoji: Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.

BALIKESİR PEDAGOG

“Balıkesir Pedagog”  sosyal medyadan takip etmek için tıklayınız.