Erken okuryazarlık becerileri, çocukların erken dönemde formal okuma, yazma öğrenimine başlamadan önce okuma ve yazmaya ilişkin kazandıkları tüm bilgi, beceri ve tutumları kapsamaktadır. Erken okuryazarlığı oluşturan alt beceriler; alıcı dil ve ifade edici dil becerileri, sözcük bilgisi, ses bilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve harf bilgisi olarak tanımlanmaktadır. Alıcı dil ve ifade edici dil becerileri, sözcük bilgisi, ses bilgisel farkındalık/fonolojik farkındalık, harf bilgisi ve yazı farkındalığı erken okuryazarlık becerisinin alt bileşenleri olarak ifade edilmektedir.

Erken okuryazarlık becerileri; çocuğun doğumuyla, hatta anne karnında başlayan ve ilkokul birinci sınıfta resmî okuma-yazma öğretimine kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte ailelerin, okul öncesi öğretmenlerinin ve çocukların bakımından-gelişiminden sorumlu kişilerin yapabileceği pek çok şey vardır. Okuryazarlık oyunları oynamak, çocuk kitapları okumak, kütüphaneyi ziyaret etmek bunlardan sadece birkaçıdır.

Bir yetişkin olarak çocuklara bu alanda verebileceğiniz destek, bilimsel temellere ve uygulama deneyimine dayalı olarak Erken Okuryazarlık Uygulama Kitabı ile bir araya getirilmiştir.

“Erken Okuryazarlık Uygulama Kitabı” I ve II olarak iki ciltten oluşan kitabımızda erken okuryazarlık becerileri ülkemizde ilk kez, tüm yönleriyle ve bütüncül bir anlayışla sunulmuştur. Kitabımızı uygulayarak çocuklarınızın şu becerilerini destekleyebileceksiniz:

Kelime Hazinesi
Öyküleştirme Becerisi
Yazı Farkındalığı
Yazı Motivasyonu
Sesbilgisel Farkındalık
Harf Bilgisi

Kitabımızın pilot çalışmaları 4-6 yaş arası çocuklarla yapılmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Kitabımızın, tüm çocukların nitelikli birer okuryazar yetişkinlere dönüşmesine katkı sağlaması dileğiyle…